creatieve coaching amsterdam

Het maakt ons gelukkig als we vrij zijn om expressie te geven aan wat we ervaren. Toch  zijn we daar niet altijd toe in staat.
Dan verkrampen we en kan onze vitale levensenergie niet stromen.

Mijn insteek is om je te begeleiden naar dieper contact met dat wat onvervreemdbaar eigen is in je.

Mijn ingang is altijd het Niet Weten.
Het Niet Weten is de open houding van waaruit we fijngevoelig afstemmen op wat zich in het moment voordoet in het veld van samenwerking tussen jou en mij.

Ik ga uit van onze gelijkwaardigheid in wat we inbrengen in het contact.

Je zult leren je gevoel en je zintuigen als ingang te nemen om je echtheid te ervaren en je daarmee te verbinden.
Wellicht ga je ontdekken dat je minder akeligheid ervaart in het echte voelen dan in de weerstand die je ertegen hebt.

Je eigen levendigheid en creativiteit kunnen vrij gaan stromen.
Die ervaring kan door niets  gevangen of vervangen worden.