Wat doet begeleiding van Akira met je ?

Het ergste verlies is misschien wel: het verlies van liefdevolle intimiteit met onze essentie.
Diep en intiem contact met jezelf is nodig om te ervaren wie je in essentie bent en om je vandaar uit te kunnen uitdrukken.

Toegang krijgen tot je essentiële levendigheid maakt dat je kwaliteiten vrijer kunnen stromen.

Als kunstenaar en sjamanistisch practitioner weet ik hoe het is om gevoelig en sensitief te zijn.
En dat het erg nauw luistert welke woorden, beelden of andere zintuiglijke ingangen er gebruikt worden in een ondersteunend gesprek.
We kunnen werken met  visualisaties, hypnose, ademhalen , metaforen en andere belevingsvormen die zo veel mogelijk aansluiten op jouw innerlijke wereld.
Als therapeut heb ik velerlei opleidingen gedaan en werk ik met een mix van technieken. Als sjamanistisch practitioner studeer ik bij Daan van Kampenhout.
( zie c.v. )

In ons contact ondersteun ik je om verbinding te maken met  verschillende delen in jezelf:  wat willen ze voor je ? Deze delen gaan samenwerken als ze zich gehoord, gezien en ondersteund kunnen voelen. In het sjamanisme  heet dit Soul retrieval.
In mijn eigentrancereizen heb ik diepe heling van Een zijn ervaren en ik werk ook vanuit dit Een zijn.
Samen kunnen we als je dat wilt een ritueel voorbereiden om jouw specifieke intentie te ondersteunen.

De Jordaan in Amsterdam en de vrije natuur zijn mijn werkplekken.

reacties