Free solo

The National Geographic documentary Free Solo is about a man, Alex  Honnold who wants to climb the hardest imaginable rock.
The parallels  with the spiritual path as it appears to us sometimes, struck me..
Apart from playfulness and pleasure the path can be experienced as very tough.
Alex considers himself a warrior as a climber.
For years he has been looking at the cliff El Captano… too difficult, frightening, scary

In a 9-years process, he grows to a untamable desire to climb the wall in the free solo style., without safety acquipments.
Everything will depend on his own physical and mental strength.

Maybe we recognize the metaphor.
Including the wish to enter into the challenge that lies in entering into ones deepest fears.
Alex tells how he deals with fear and pain. He acknowledges its existance.
During the climbing you can hear him express himself  verbally” I don’t want this “
Doing so he finds his own way to climb on and on.

He explains that he’s going to “ a place  next to the fear “.
He does not identify with it .
Spiritually translated you can say that he enters into consciousness.
I have the fear, I am not that fear. As a mountainlover I know how wonderful it is when you walk over an extremely narrow ridge of a mountain with steep sharp slopes on both sides, feel the fear and suddenly know: I can bebigger than myself, then my fear.
A beautiful energetical expansion than happens.
One can walk on the ridge freely and without any slip of the feet.
Confident of one’s own energetic body instead of cramping into the fear to make a mistake and fall.

You become the holding space that supports the smaller you, the fearful one.
Alex disciplines himself to train a lot.
He wants to have every muscle and every finger at his disposal.
How often do we neglect the art of discipline to mobilize all our parts to move into unity.

With him it is clear that his life depends on it.
This dance with Death enables him to be fully present in the here and now.
It is possible to learn to experience fear as an invitation to enter into awareness….

Trusting on the ability to be deeply interested in all of our experiences, that’s life at its fullest..

You have to train.
Alex memorizes every difficult passage, every step, each placement of the fingers, the feet.

That gives him his success after many previous exercises at el Capo and other places.
He calls on the support of fellow experts.
We need to have focus, make clear choices and stay in contact with our true desire,  to feel it.
If the desire is not felt, it will never be fulfilled.

For me this film is an inspiration on my path and you may be recognizing that.
Comments are very welcome!
De film Free solo gaat over een man die de moeilijkst denkbare rots gaat beklimmen.
Mij vielen de parallellen op met het leven als spiritueel georiënteerd mens.
Hieronder ga ik in op de metafoor van deze film als spiritueel pad.

De klimmer Alex ziet zichzelf als een Warrior, een krijger.
Jarenlang kijkt hij naar de rotswand El Capitano als te moeilijk, beangstigend, eng.
In een proces van 9 jaren groeit hij toe naar een ontembaar verlangen om de wand solo te beklimmen zonder gezekerd te zijn.
Hij zal het helemaal moeten hebben van zijn eigen fysieke en mentale kracht.
Hij zoekt de dans met de dood op om helemaal in het nu te kunnen zijn.

Als spiritueel krijger herken ik deze metafoor. Inclusief het willen aangaan van de uitdaging die ligt in het aangaan van de diepste angst die er in mij leeft.
Alex vertelt hoe hij met angst en pijn omgaat: hij erkent die.
Soms hoor je hem er tijdens het klimmen verbale expressie aan geven.” Ik wil dit niet “
Hij verdringt dat niet.
En zo vindt hij een weg om verder te kunnen klimmen.
Hij legt uit dat hij naar een plek gaat “naast de angst”. Hij blijft er dus niet er middenin.
Spiritueel vertaald kun je zeggen dat hij Bewustzijn binnengaat.
Ik Heb de angst, ik Ben die niet.
Als bergsporter weet ik hoe wonderlijk het is als je op een extreem smalle graat loopt over de kam van een berg met steile scherpe leistenen hellingen aan weerszijden ….
Het gevaar voelt en dan de ingeving krijgt: ik ben groter dan mezelf, dan mijn angst. Dan dij je energetisch uit.
Dan loop je vrij en zonder enige misstap over de graat.
In het vertrouwen op de energie van wie je bent. En niet in de verkramping van de angst om een misstap te maken.
Zo word je zelf tot de vrije ruimte die het angstige ego omhult.

Wat Alex ook doet is: trainen, trainen, trainen. Elke spier, elk vingerkootje wil hij ter beschikking hebben. Hoe vaak verwaarlozen wij het aspect van discipline in onszelf en halen we niet uit onszelf wat erin zit.
Alle delen mobiliseren om tot eenheid in beweging te komen.
Bij hem is het duidelijk dat zijn leven ervan af hangt.
Bij ons spiritueel krijger schap hangt ons leven er ook van af. Het vermogen hebben om diep geïnteresseerd te zijn in al onze ervaringen, dat is ten volle leven.
Dat hangt af van de mate waarin we aanwezig kunnen blijven in contact met die delen.
Dat moet je trainen.
Van nature wijzen we moeilijke emoties af. We ervaren geen interesse maar angst…
Angst leren ervaren als uitnodiging om naar Aanwezigheid te komen.

Memoriseren van elke moeilijke passage, elk stapje, elke plaatsing van de vingers, de voeten.
Dat levert hem zijn succes op na vele eerdere (-gezekerde- )oefeningen op die rotswand.
Steun van deskundigen.
Focussen, heldere keuzes maken.
De autonomie voelen in je belang om het verlangen te voelen. Niet voelen betekent: niet doen.
Deze film is een inspiratie op mijn pad en wellicht herken je dat. Reacties zijn van harte welkom!